Mixer Digital

X32 COMPACT

40 Ngõ vào, 25-Bus, 17 Mic Preamp. Điều khiển qua Tablet/Smartphone

34.940.000 đ

Hay Audio

Giỏ Hàng

Đóng

Đăng nhập

Đóng